“เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร ที่มีคุณค่าทางใจ”

บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความโปร่งใส ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตามนโยบายงดรับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ในช่วงเทศกาลหรือโอกาสต่าง ๆ

สนับสนุนกิจกรรมในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565

สนับสนุนกิจกรรมในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565

บริจาคหน้ากากอนามัยให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี สู้ภัย Covid-19 ปี 2565

บริจาคหน้ากากอนามัยให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี สู้ภัย Covid-19 ปี 2565