Latest news


“เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร ที่มีคุณค่าทางใจ”
สนับสนุนกิจกรรมในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565
บริจาคหน้ากากอนามัยให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี สู้ภัย Covid-19 ปี 2565

บริจาคหน้ากาก (face shield) และหน้ากากอนามัยสู้ภัย Covid-19 ปี 2564
สนับสนุนกิจกรรมในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2564